Tag Archives: Obstructive Sleep Apnea คือโรค

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) สาเหตุและอาการเป็นอย่างไร

เราเคยได้ยินกันมาว่า “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ” เป็นภัยเงียบและเป็นอันตราย แต่จริงๆ แล้วโรคนี้มีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีสังเกตอย่างไร มาหาคำตอบไปพร้อมกัน