Tag Archives: NSAIDs

คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ยาแก้อักเสบ” หรือเปล่า??

เรียกว่าเป็นยากลุ่มสำคัญที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดย “ยาแก้อักเสบ”นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรา ทั้งในรูปของยากิน ยาฉีด ยาใช้ภายนอกทั้งในรูปเจลหรือสเปรย์ โดยยาแต่ละตัวจะมีข้อบ่งใช้และวิธีการใช้ยาแตกต่างกันไป