Tag Archives: Neotame

“น้ำตาล” กินอย่างไรไม่ให้ทำร้ายสุขภาพ

แม้หลายคนจะเลือกที่ไม่กินน้ำตาล แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย แต่จะรับประทานน้ำตาลอย่างไรให้พอดี และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย