Tag Archives: morning sickness

เช็คซิ… คุณ “แพ้ท้อง” ระดับไหน และต้องรับมือยังไง?

“แพ้ท้อง” เป็นอาการหรือความรู้สึกที่ไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์มากกว่าร้อยละ 80-90 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียมากกว่าปกติ หรือในรายที่รุนแรงอาจถึงขั้นจนเกิดภาวะขาดน้ำ ภาวะเลือดเป็นกรด น้ำหนักตัวลดลง และขาดสารอาหารไ

“แพ้ท้อง” ต้องทำไง??

หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า Morning Sickness (อาการมักปรากฏชัดเป็นประจำในช่วงเช้า) เป็นอาการที่คุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนประสบปัญหา