Tag Archives: live longer

5 ‘มี’ … ที่ผู้หญิง อายยุยืนกว่า ผู้ชาย

“ใครว่าผู้ชายชอบยาว?” คำถามจากข้อมูลแหล่งหนึ่งบนโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้เอกบุรุษอย่างผมถึงกับคิ้วขมวดด้วยความฉงน และยั้งมือห้ามนิ้วชี้ไม่ให้กดเข้าไปดูคำถามนั้นไม่ได้