Tag Archives: left

เปลี่ยน/ไม่เปลี่ยน…เมื่อลูกถนัด “ซ้าย”

หลายบ้านเกิดความกังวล เมื่อเห็นลูกหยิบช้อนหรือจับดินสอเขียนหนังสือด้วยมือซ้าย ทำให้เกิดความสังสัยว่าจำเป็นจะต้องแก้ไขหรือไม่ ให้มาใช้มือขวาแทนเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ดีหรือไม่ หรือว่าปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่า อย่างไหนคือจะเป็นการดีกับเด็กมากกว่ากัน