Tag Archives: LD

คนดังๆ ก็เป็นโรค LD นะ! กับ 10 ข้อควรปฏิบัติต่อเด็กที่เป็นโรคนี้

จุดเด่นของผู้ที่เป็นโรค LD คือ สามารถประมวลภาพใหญ่ได้เก่ง ในขณะคนที่จบด็อกเตอร์อาจจะคิดไม่ได้ด้วยซ้ำ ทำอย่างไรก็ได้ ที่จะไม่ขัดขวางกระบวนการเรียนรู้ของเขา

เด็กแอลดี กับ เด็กสมาธิสั้น ต่างกันอย่างไร?

หลายคนยังสับสนและแยกแยะความแตกต่างระหว่างเด็กที่เป็นโรคแอลดีกับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นไม่ได้ เพราะยังไม่เข้าใจรักษาอาการของโรคทั้งสองแบบ

รู้ได้อย่างไร…. หนูเป็นโรค LD?

หรือโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ไม่มีโรคแทรกซ้อนทางด้านร่างกาย แต่จะทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนา การเรียนรู้เฉพาะด้าน ซึ่งพบกับเด็กตั้งแต่แรกเกิด และไม่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคนี้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ลูกโง่…หรือเป็น ‘LD’ กันแน่?

หากเป็นเมื่อก่อนถ้าลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อเทียบกับเด็กในช่วงวัยเดียวกัน เราก็คงโทษว่าลูกเราโง่ เรียนไม่เก่ง แต่ในระยะหลังพ่อแม่หลายท่านเริ่มทราบว่ามีโรคที่ทำให้ไม่สามารถอ่านเขียนได้ด้วยนั่นคือ “โรค LD”