Tag Archives: Labyrinthitis คือ

จู่ๆ ก็ปวดหู! สาเหตุเพราะอะไร รักษาเองได้หรือไม่?

อาการปวดหูมักเกิดขึ้นในเด็ก แต่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ใหญ่เช่นกัน อาการปวดหูอาจเป็นได้ทั้งข้างเดียวและสองข้าง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในหูข้างเดียว อาจปวดแบบคงที่หรือปวดแบบมาๆ หายๆ บางรายอาจรู้สึกถึงความปวดแสบปวดร้อน

CLOSE
CLOSE