Tag Archives: Hyperventilation Syndrome

“ไฮเปอร์เวนติเลชัน” อาการไม่สบายที่เกิดจากความเครียด

หนึ่งอาการทางกายที่เกิดขึ้นได้บ่อยจากความเครียด หรือ วิตกกังวล แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก คือ กลุ่มอาการไฮเปอร์เวนติเลชั่น ซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกหายใจลำบาก ชาปายมือปลายเท้า หรือมือเท้าจีบเกร็ง เป็นต้น

เครียดจัดทนแรงกดดันไม่ไหว… เสี่ยง “โรคหอบจากอารมณ์”

“โรคหอบจากอารมณ์” (Hyperventilation Syndrome)คือการที่ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเร็วและลึกอยู่นาน จนทำให้เกิดความผิดปกติของค่าสารเคมีในเลือด ทำให้มีอาการต่างๆ ทางร่างกายติดตามมา ซึ่งมักสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวล หรือได้รับความกดดันทางจิตใจ ก่อนหน้าที่จะมีอาการ ซึ่งอาการดังกล่าว เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โรคนี้พบได้ในทุกวัย แต่มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย