Tag Archives: HFCS

ระวัง “เครื่องดื่มรสหวาน” ทำ อ้วนลงพุง-ตับแข็ง!!

ปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยคนละ 83.6 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 16.7 ช้อนชา สูงกว่าคำแนะนำที่ให้บริโภคน้ำตาลได้ไม่เกินวันละ 6 ช้อนเรียกว่าเป็นสถานการณ์ทางสุขภาพที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะเป็นที่รู้กันว่าการบริโภคน้ำตาลที่เกินพอดีนี้นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพมากมาย