Tag Archives: Herpes zoster

กระทรวงสาธารณสุขเผย ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่ำลงเสี่ยงโรคงูสวัด

อากาศที่แปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตก หากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ หนึ่งในโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย คือ โรคงูสวัด ว่าแล้วก็มาสำรวจตัวเองและคนรอบข้างกันว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ จะได้หาวิธีป้องกันตัวได้ทันท่วงที