Tag Archives: Grindr

เสพสมแบบฉาบฉวยผ่านแอพหาคู่… พาติดโรค!

แอพทินเดอร์ (Tinder) และไกรเดอร์ (Grindr) สื่อกลางในการหาคู่ออนไลน์ โดยบอกพิกัดของผู้ใช้กำลังกลายเป็นแหล่งเสพสมแบบฉาบฉวยของยุคนี้ การหาคู่นอนที่อยู่ในระยะใกล้เคียงง่ายขึ้น ทำให้การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ง่ายตามไปด้วย