Tag Archives: Graves’ disease

“โรคเกรฟส์” โรคภูมิต้านตนเอง ผู้หญิงสูบบุหรี่ยิ่งเสี่ยงกว่า!

โรคเกรฟส์(Graves’ disease) หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อไทยๆ แบบตรงตัวว่า “โรคคอพอกตาโปน” เป็นโรคที่พบในคนอายุ 20-40 ปี มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด โรคนี้จัดเป็นโรคภูมิต้านตนเองชนิดหนึ่ง มักมีต่อมไทรอยด์โตแบบกระจายและมีอาการตาโปน(exophthalmoses)ร่วมด้วย เนื่องจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังลูกตาอ่อนกำลังลง