Tag Archives: Goitre

รู้ยัง…”คอพอก” ไม่ร้ายแรงแต่ส่งผลต่อการหายใจ!

ผ่านหูผ่านตากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ทำให้หลายคนคุ้นเคยกันดีกับ “โรคคอพอก” ประมาณว่าจำได้ขึ้นใจว่าการขาดสารไอโอดีนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด “คอพอก” ทราบถึงความเชื่อมโยงของไอโอดีนกับคอพอกกัน แล้วทราบกันหรือเปล่าว่า “โรคคอพอก” สามารถแบ่งแยกประเภทได้มากกว่าหนึ่งชนิด!!