Tag Archives: Food Poisoning แปล

9 เมนูไทยแซ่บ แต่ทำเสี่ยง “อาหารเป็นพิษ” มากที่สุดช่วงอากาศร้อน

“อาหารเป็นพิษ” คือ หนึ่งในโรคที่ได้รับการเตือนภัยมากที่สุดในช่วงอากาศร้อน โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบคนไทยป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 17,651 ราย ดูเหมือนน้อยแต่จริงๆ แล้วนั่นเป็นตัวเลขสองเดือนแรกของปี 2019

อาหารเป็นพิษ โรคใกล้ตัวที่ไม่ค่อยระวังและอาจคุกคามถึงชีวิต!

การเจ็บป่วยจากอาหารที่มักเรียกกันว่า “อาหารเป็นพิษ” เป็นผลมาจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน เสียหรือเป็นพิษ อาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วง

CLOSE
CLOSE