Tag Archives: FLAXSEED OIL

“น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์” วันละ 1 ช้อน ตอบทุกโจทย์เพื่อสุขภาพ

ร่างกายควรได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 วันละ 2 กรัม! น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ เพียง 1 ช้อนโต๊ะ สามารถให้กรดไขมันโอเมก้า 3 สูงเพียงพอต่อความต้องการใน 1 วัน