Tag Archives: fitnessfirst

‘Aerial Flow’ โยคะเหิรฟ้า 360 องศา Workout รูปแบบใหม่สุดท้าทาย

ความแตกต่างของ Aerial Flow อยู่ที่ความต่อเนื่องของท่าและการเชื่อมท่าที่มีความต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเพลิดเพลินและสนุกไปกับคลาส โดยในมุมมองของครู มองว่าคลาสนี้ทำให้ทุกท่านที่ต้องการฝึกโยคะ รู้สึกว่าโยคะไม่ใช่เรื่องยากสามารถฝึกเองได้