Tag Archives: Executive Function

พัฒนาสมอง “EF” เพิ่มทักษะชีวิตให้ลูกวัยซน

จากการประชุมวิชาการ EF Symposium 2016 ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 จัดโดย สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership มีข้อมูลที่น่าสนใจจึงขอแชร์แก่ผู้อ่าน สำหรับทักษะที่จำเป็นของคนไทยในยุคนี้ คือ…