Tag Archives: Epidemic parotitis

“คางทูม” โรคพบบ่อยในฤดูหนาว

“โรคคางทูม” (Mumps, Epidemic parotitis) เป็นโรคติดต่อเฉียบพลันทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Paramyxovirusซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบของต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณแก้มหน้าหู เหนือขากรรไกร ที่เรียกว่า ต่อมพาโรติด (Parotid glands) ความที่มีการอักเสบของต่อมน้ำลายที่อยู่บริเวณกกหูทำให้ที่บริเวณคางบวม แก้มโย้ลงมาที่คาง จึงได้ชื่อว่า “คางทูม”

CLOSE
CLOSE