Tag Archives: Dermatochalasis

“หนังตาบนหย่อน” แบบไหนที่ต้องพบแพทย์?

ผิวหนังรอบดวงตา เป็นผิวหนังที่บางที่สุดในร่างกาย โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณเปลือกตาหรือหนังตา โดยใต้ผิวหนังถัดจากรอยตา 2 ชั้นขึ้นไป มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้งไขมันอยู่ ทำให้ผิวหนังเหนือรอยตา 2 ชั้นขึ้นไป ค่อนข้างหลวม ยืดหยุ่นได้มาก อีกหนึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นก็คือ “ภาวะหนังตาบนหย่อน”