Tag Archives: birth control

ลืมกินยาคุม ?!?! ทำยังไงดี

ถ้าเกิดลืมกินยาคุมขึ้นมา จะเกิดอะไรขึ้น แม้เป็นเพียงช่วง 12 ชั่วโมงสุดท้ายที่คุณต้องกินยา ก็มีโอกาสเสี่ยงในการเพิ่มการตั้งครรภ์มากขึ้น