Tag Archives: allergy in eyes

รู้จัก “โรคภูมิแพ้ตา” ไม่รีบรักษามีสิทธิ์ตาบอด

โรคภูมิแพ้ของตานั้น เป็นอาการของภูมิแพ้อย่างหนึ่ง สามารถเกิดได้แทบทุกส่วนของดวงตา ตั้งแต่เปลือกตา หนังตา เยื่อบุตาขาว กระจกตา ท่อน้ำตา ไปจนถึงต่อมน้ำตา