Tag Archives: Allergies in children

โรคภูมิแพ้ในเบบี๋เลือก “ไม่เป็น” ก็ได้ป่ะ??

ปัจจุบันโรคภูมิแพ้ถือเป็นโรคยอดฮิตสำหรับเด็กๆ และมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากมลภาวะที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งแวดล้อมล้อมตัว ภาวะอาหารการกินของผู้คนที่เปลี่ยนไป