Tag Archives: AFP

รู้จัก…ภาวะกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลันในเด็ก

หนึ่งในโรคที่พบได้ในเด็กคือกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน ซึ่งความรุนแรงของโรคอาจทำให้เด็กกล้ามเนื้อผิดรูป พิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ว่าแล้วมาทำความรู้จักโรค AFP ให้มากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันโรค