Tag Archives: ไฮเปอร์เวนติเลชั่น

“ไฮเปอร์เวนติเลชัน” อาการไม่สบายที่เกิดจากความเครียด

หนึ่งอาการทางกายที่เกิดขึ้นได้บ่อยจากความเครียด หรือ วิตกกังวล แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก คือ กลุ่มอาการไฮเปอร์เวนติเลชั่น ซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกหายใจลำบาก ชาปายมือปลายเท้า หรือมือเท้าจีบเกร็ง เป็นต้น