Tag Archives: ไวรัสอาร์เอสวี

ฝนมาพาลูกน้อยเสี่ยงติดเชื้อไวรัส RSV

ลมร้อนยังไม่ทันซา ฝนก็เริ่มมาพาให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่หนักใจ เพราะเมื่อเข้าฤดูฝน ความเสี่ยงที่มีต่อการเจ็บป่วยของเด็กน้อยวัยแบเบาะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น สำหรับโรคที่เราอยากจะแนะนำเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือ คือ การติดเชื้อไวรัส RSV โรคอันตรายที่มักระบาดหนักในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน