Tag Archives: ไม้กระถาง

เรื่องดีๆ ของ “ไม้กระถาง” บนโต๊ะทำงาน

ผลการวิจัยของ ดร.ทีนา บริงส์ลีมาร์ก นักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมและคณะจากหาวิทยาลัยวิทยาการสิ่งมีชีวิต ประเทศนอร์เวย์ และมหาวิทยาลัยอุปป์ชาลา ประเทศสวีเดน พบว่า การหาไม้กระถางมาวางในที่ทำงานช่วยให้พนักงานลดความอ่อนเพลีย ความเครียดได้