Tag Archives: ไตเรื้อรัง

กินยังไงให้ “ไต” ปลอดโรค

แน่นอนว่าเรารู้กันว่าโรคนี้เป็นโรคร้ายแรง แถมเมื่อเป็นแล้วเนี่ยนะ… ค่ารักษาเล่นเอาหมดตัวเลยก็ได้! ดังนั้น ถ้าวันนี้ยังไม่เป็น ต้องมาหาวิธีป้องกัน 1 ในปัจจัยหลักคือ “การกิน” มาดูกันว่า กินยังไงถึงจะห่างไกลจากโรคไต

“โรคไตเรื้อรัง” โรคอันตรายที่คนไทยต้องระวัง!!

เป็นปัญหาสุขภาพระดับประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขสำหรับ “โรคไตเรื้อรัง” โดยข้อมูลจากกระทรวงสา
ธารณสุขพบว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ17ของประชากรไทย ที่น่าห่วงคือโรคไตเรื้อรังจะนำมาซึ่งโรคหัวใจ โดยพบว่าคนเป็นโรคไตเรื้อรังอาจเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 30 เท่า