Tag Archives: ไข้เลือดออกในทารก

ไข้เลือดออกในเด็ก สังเกตอาการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

ไข้เลือดออกในเด็กเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝน พ่อแม่ต้องดูแลลูกน้อยให้ดี โดยเฉพาะทารกที่อายุต่ำกว่า 12 เดือน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป