Tag Archives: ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

วิธีปกป้องเจ้าตัวซนจาก “ไข้หวัดใหญ่” ระบาดในโรงเรียน

ขณะนี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องคอยเฝ้าระวังลูกน้อยวัยซน เนื่องจากในโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าวได้ง่าย ไม่อยากให้เจ้าตัวซนนอนซมจากอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ก็ต้องรู้จักปกป้องลูกรักจากความเสี่ยงของโรคนี้กันค่ะ