Tag Archives: ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 โรคนี้มีอาการยังไงนะ?

“โรคไข้หวัดนก” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ในสัตว์ปีก หรือที่เรียกกันว่า “ไข้หวัดนก” โดยสัตว์ปีกทุกชนิด ติดเชื้อนี้ได้ เช่น ไก่ เป็ด นกน้ำ นกชายทะเล เป็นต้น ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ก็มีหลายสายพันธุ์ ที่ที่ก่อให้เกิดโรคในคนได้ สำหรับสายพันธุ์ที่เราจะขอโฟกัสในครั้งนี้ คือ “ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9”