Tag Archives: ไข้ป่า

“มาลาเรียขึ้นสมอง” ภาวะแทรกซ้อนอันตรายที่ทำให้เสียชีวิตได้

ปัจจุบันยังมีผู้เสียชีวิตในระดับหลักล้านคนต่อปีทั่วโลกจากมาลาเลีย โดย “ภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง” ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่ทำให้เสียชีวิตสูง

ดื่มมากช่วยป้องกันโรคมาลาเรียได้ ความเชื่อนี้… อย่ามั่ว!

เหมือนจะเป็นโรคไกลตัว แต่ “มาลาเรีย” ก็ยังเป็นโรคที่มีผู้ป่วยในบ้านเราจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยังพบโรคนี้มาก ได้แก่ ตาก ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ และ อุบลราชธานี ที่น่าตกใจก็คือ หลายคนมีความเชื่อว่ากินเหล้ามากช่วยป้องกันโรคมาลาเรียได้!!

“มาลาเรีย” โรคระบาดที่เป็นปัญหาระดับชาติ

ปัญหาสุขภาพของคนในประเทศถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ โดยหนึ่งในการตั้งเป้าหมายเพื่อลดโรคและภัยสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก็คือ ภายในปี 2567 ทุกอำเภอของประเทศปลอดจากมาลาเรีย คำถามที่ตามมาก็คือ “โรคมาลาเรีย” อันตรายแค่ไหน ทำไมถึงกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ว่าแล้วเราก็ไปทำความรู้จักโรคนี้กันดีกว่า..