Tag Archives: ใส่ฟันเทียม

สำรวจสุขภาพ “ปาก” คนไทยแต่ละช่วงวัย มีปัญหาแค่ไหน?

สุขภาพช่องปากถือเป็นสุขอนามัยสำคัญที่ห้ามละเลยโดยเด็ดขาด การขาดการดูแลช่องปากหรือดูแลช่องปากที่ไม่ถูกวิธีในวัยเด็กย่อมส่งผลกระทบเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพปากของแต่ละช่วงวัยยังมีความแตกต่างกัน โดยเด็กมักมีปัญหาฟันผุมาก ส่วนวัยทำงานมักมีปัญหาเหงือกอักเสบ เลือดออกง่าย