Tag Archives: ใช้ความรุนแรง

สังเกตและใส่ใจคนในครอบครัว ช่วยลดโอกาส “ทำร้ายตัวเอง” ได้

ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นฆ่าตัวตาย หรือบางรายฮาร์ดคอร์ถึงขั้นไลฟ์สดการฆ่าตัวตายผ่านโซเชียลมีเดีย แม้พฤติกรรมเลียนแบบ ในกรณีการฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ แต่มีการศึกษา พบว่า บุคคลที่เปราะบาง เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเลียนแบบได้สูง

แชร์คลิปความรุนแรงถี่ ทำเด็กชินชา เสพติดความรุนแรง

ความที่การควบคุมกำกับดูแลการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ในโลกโซเชียลเป็นไปได้ยาก ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงคลิปความรุนแรงหรือโพสต์ต่าง ๆ ที่ชี้นำไปสู่ความรุนแรงได้ง่าย ผลกระทบที่ตามมาจึงมากตามไปด้วย ทั้งนี้ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อพบเห็นบ่อย ๆ ย่อมรู้สึกชินชา มองเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องที่สามารถทำได้