Tag Archives: โรค วัยทำงาน

Top 5 โรคยอดนิยมที่พบมากใน “คนไทยวัยทำงาน”

ถ้าเพื่อนๆ เป็น “คนไทย” และอยู่ในวัยทำงาน เพราะเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา นายแพทย์พรเทพ ศีริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ได้แถลงข้อมูลว่า ประชากรวัยทำงานช่วงอายุ 15-60 ปี ของไทยนั้นมีความเสี่ยงทางสุขภาพ เป็น 5 โรควายร้ายที่อาจต้องเจอ!