Tag Archives: โรคไอพีดี

“โรคไอพีดี” รักษาไม่ทันท่วงทีทำเบบี๋เสียชีวิตได้

โรคไอพีดี เป็นโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงในเด็ก สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า นิวโมคอคคัส ที่อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและคอ ซึ่งสามารถติดต่อซึ่งกันและกันโดยผ่านการไอ จามหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง เหมือนกับการแพร่เชื้อไข้หวัดธรรมดา แต่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัด และอาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 2 ปี ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ ข้อมูลจาก นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่า การรักษาโรคไอพีดี…

IPD ในเบบี๋ เสี่ยงพิการ – เสียชีวิต ป้องกันดีกว่ารักษา

โรคไอพีดี เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงในเด็ก สามารถติดต่อสู่กันได้ผ่านการไอหรือจามเหมือนกับการแพร่เชื้อไข้หวัดธรรมดา แต่จะมีอาการร้ายแรงกว่าไข้หวัดมาก หากเด็กป่วยเป็นโรคดังกล่าวและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือพิการได้สูง คำถามคือคุณแม่จะปกป้องเบบี๋จากโรคนี้ได้ยังไง?