Tag Archives: โรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเอง

คลั่งสวยจนนำไปสู่ปัญหาทางจิตกับ “โรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเอง”

จริงๆ แล้วเรื่องของความชอบส่วนตัวนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมากังวลอะไร แต่หากความชื่นชอบเหล่านั้นถูกขยายวงกว้างออกไปกลายเป็น “การฝืนตัวเอง” เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานคนอื่นที่กำหนดเอาไว้ แบบนี้อาจส่งผลกระทบทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองได้