Tag Archives: โรคไตวาย

อย่าเชื่อ! ไม่มียาขนานไหนรักษา “มะเร็ง-ไตวาย” ให้หายขาดได้

ตั้งสติอยู่เสมอ อย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ เพราะนอกจากจะสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้อาการทรุดหนักได้ ดังเช่นกรณีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรงเรื้อรัง ที่ก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่ายาหรือวิธีใด ๆ ก็ไม่สามารถรักษา “มะเร็ง-ไตวาย” ให้หายขาดได้