Tag Archives: โรคไข้เหลือง

Yellow Fever “ไข้เหลือง” ไม่มียาสำหรับรักษา ไม่อยากเป็นต้องป้องกัน!

แม้จะเป็นโรคที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักในวงกว้างเพราะไม่เคยมีประวัติการแพร่ระบาดในบ้านเรา แต่ในหมู่นักเดินทางเชื่อว่าคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ “โรคไข้เหลือง” มาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะหากคุณคิดจะเดินทางไปยังหลายๆ ประเทศในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา คุณจำเป็นต้องได้รับ “วัคซีนไข้เหลือง” เพื่อป้องกันความเสี่ยงของไข้เหลือง หนึ่งในโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง