Tag Archives: โรคไขมันในเลือดสูง

ความดัน ไขมัน เบาหวาน โรคฮิตที่คนวัยทำงานปล่อยผ่านไม่ได้!

ประชากรวัยทำงาน ถือเป็นชนกลุ่มใหญ่ในบ้านเรา เป็นกำลังสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น การดูแลให้คนกลุ่มนี้มีสุขภาพที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อมีสุขภาพดี ก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ทำให้คนวัยทำงานเสี่ยงป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ กันมากขึ้น

ไขมันในเลือดสูง = อ้วน? ความจริงที่คุณอาจคิดผิดมาตลอด!

มีความเข้าใจว่าไขมันในเลือดสูงทำให้อ้วน ความที่ไม่อยากอ้วนบางคนจึงใช้วิธีรับประทานยาลดไขมันเพื่อลดความอ้วน ผลที่ตามมานอกจากยังอวบอ้วนเหมือนเดิมแล้ว ยังอาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บและอันตรายต่อร่างกายได้ด้วย เพราะแท้จริงแล้วไขมันในเลือดสูงและอ้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่ต่างกัน

ตามใจปาก..ระวัง “ภาวะไขมันในเลือดสูง” ถามหา!!

ภาวะไขมันในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis) ซึ่งนำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้ นับเป็นโรคร้ายอีกชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ประชากรเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ