Tag Archives: โรคเอแอลเอส

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นอีกหนึ่งอาการผิดปกติที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากเป็นภัยเงียบที่หลายคนมักมองข้าม