Tag Archives: โรคเอดส์

5 กฎเหล็กสำหรับพ่อแม่ ถ้าไม่อยากให้เบบี๋เสี่ยงเชื้อเอดส์

“โรคเอดส์” เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องและเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน เรียกว่ายังคงเป็นโรคร้ายที่แค่ได้ยินหลายคนก็รู้สึกผวา เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น ถ้าไม่อยากให้เบบี๋ในท้องเสี่ยงติดเชื้อเอดส์คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวนะคะ

INFOGRAHPIC: ความจริงแล้ว AIDS/HIV ติดต่อทางไหนได้บ้าง?

AIDS โรคที่มีการค้นพบครั้งแรกเมื่อช่วง 30 กว่าปีที่แล้ว และปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้แล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน แม้ว่า ปัจจุบันมียาที่ใช้ควบคุมอาการของโรคได้ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามภาวะการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เป็นพาหะของโรคก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน