Tag Archives: โรคเบาจืด

“เบาจืดในเด็ก” คืออะไร? พร้อมวิธีสังเกตอาการ

“เบาจืด” คือ ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถเก็บรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายได้ จึงทำให้มีอาการถ่ายปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะออกครั้งละมากๆ ร่วมกับมีอาการกระหายน้ำมาก