Tag Archives: โรคเชื้อรา

เชื้อราหน้าฝน แหล่งสะสมโรค เสี่ยงทำร้ายสุขภาพ

“เชื้อรา” (Fungus)จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญและเข้ามาพัวพันกับชีวิตมนุษย์มากที่สุดรองจากแบคทีเรีย โดยเชื้อเหล่านี้มีทั้งที่ให้คุณและที่ให้โทษต่อมนุษย์แล้วแต่ชนิดของเชื้อ สำหรับเชื้อราที่ก่อโรคในมนุษย์ได้นั้นมีอยู่ประมาณ 175 สายพันธุ์โดยโรคที่เกิดจากเชื้อราเรียกว่า “โรคเชื้อรา”

ไม่ล้างมือหลังเสร็จธุระ ระวังเชื้อโรคเข้าร่างไม่รู้ตัว!!

แม้เราจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด แต่เพราะความเร่งรีบ ความมักง่าย หรือความประมาท ทำให้หลายคนละเลยการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานนี้ แต่ใครจะรู้ว่าผลลัพธ์อาจทำให้คุณได้รับเชื้อโรคที่เป็นอันตรายถึงขั้นเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อได้เลยทีเดียว