Tag Archives: โรคเชื้อราที่เท้า

โรคเท้าเหม็นสาหัส พาเชื้อราขึ้นเท้า ใครเป็นต้องรีบรักษาด่วน!

“เท้า” อวัยวะเล็กๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตขณะที่เรายืน เดิน หรือวิ่ง น้ำหนักของร่างกายทั้งหมดจะถูกส่งมาที่เท้าทั้งสองข้างเท้าจึงเป็นอวัยวะที่ทำงานหนัก และเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติได้หากไม่ดูแล โดยโรคที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภาวะเท้าชื้นแฉะมีสองโรค คือ “โรคเชื้อราที่เท้า” และ “โรคเท้าเหม็น”

CLOSE
CLOSE