Tag Archives: โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง

รู้ก่อนสายไป! 29 สาเหตุเป็นไปได้ของ “ความเหนื่อยล้า”

ความเหนื่อยล้า เป็นอาการที่เรารู้สึกขาดพลังงาน ไม่ใช่แค่ความรู้สึกง่วงนอน อยากนอน แต่มันกระทบมากกว่านั้น เพราะอาการเหนื่อยล้ามักมาพร้อมกับการขาดแรงจูงใจในการทำกิจกรรม ไม่มีพลังงาน