Tag Archives: โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

6 โรคติดต่อทางน้ำและอาหารยอดฮิตช่วงฤดูฝนและวิธีป้องกัน

กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหารที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคท้องเดิน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ ซึ่งสาเหตุเกิดจากรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือใช้น้ำที่ไม่สะอาดมาประกอบอาหาร รวมถึงการรับประทานอาหารที่ปรุงไว้นานข้ามมื้อ หรือเกิน 6 ชั่วโมง ที่อาจจะบูดเสียได้ง่ายๆ

กินอาหารเซ่นไหว้ไม่ระวัง…เสี่ยง “อุจจาระร่วง-อาหารเป็นพิษ”

เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา สำหรับ “วันสารทจีน” หรือ “เทศกาลสารทจีน” เป็นวันที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วยการนำของคาว-หวาน รวมทั้งผลไม้ต่างๆ ที่อยู่ในความเชื่อ มาทำพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษที่ตนนับถือ (ชาวจีนเชื่อกันว่าวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 7 นี้ เป็นวันซึ่งวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้กลับมาเยือนโลกมนุษย์เพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของตน)