Tag Archives: โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง

ลดความเสี่ยง “โรคหัวใจ” ได้ ด้วยการออกกำลังกาย

ปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการออกกำลังกาย นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ก็ยังจะทำให้หัวใจของเราแข็งแรงอีกด้วย