Tag Archives: โรคหัดในเด็ก

เด็กป่วย “โรคหัด” พ่วงขาดวิตามินเอ ทำอาการรุนแรงยิ่งขึ้น

“โรคหัด” นับเป็นอีกหนึ่งโรคสำคัญที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุ 1 – 6 ปี สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด โดยเชื้อไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ที่น่ากลัวคือ หากเด็กขาดวิตามินเอ เมื่อเป็นหัดจะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่…

CLOSE
CLOSE