Tag Archives: โรคหัดในเด็กเล็ก

โรคหัดในเด็กเล็กอันตรายถึงชีวิต แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรคหัด เป็นโรคที่พบได้ทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กเล็ก อายุ 0 – 6 ปี โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนสามารถแพร่เชื้อและติดต่อกันได้ง่ายมาก ผ่านทางอากาศหรือการสัมผัสน้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยโดยตรง ที่น่ากังวลคือสถานการณ์ผู้ป่วยโรคหัดในประเทศไทยช่วงนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น